KOBB 450 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 450 รุ่นที่1

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด 450
มีระบบขนานเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถควบคุมระยะไกลได้
สามารถใช้ LPG, LNG, น้ำมันก๊าซและดีเซลได้

ขนาด 2,300 x 2,600 x 1,400 mm
น้ำหนัก 1.6 ตัน
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด 450
มีระบบขนานเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถควบคุมระยะไกลได้
สามารถใช้ LPG, LNG, น้ำมันก๊าซและดีเซลได้